หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบล
ทุ่งโฮ้ง
 
 
 
 
 
 
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
ทต.ทุ่งโฮ้ง
0994000462981
   
ติดต่อ
ทต.
054-522-458
 
สาธารณูปโภค
 
ไฟฟ้าในตำบล
 
หน่วยงานที่รับผิดชอบในการบริการ
ด้านกระแสไฟฟ้า คือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ปัจจุบันบ้านเรือนในเขตเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง
มีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน จำนวน 2,832 ครัวเรือน
และถนนในเขตเทศบาลส่วนมากมีไฟฟ้าสาธารณะใช้
แต่มีบางซอยที่ยังไม่มีไฟฟ้าสาธารณะ
 
การสื่อสารในตำบล
 
ภายในเขตเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง
ไม่มีที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข ใช้ข่ายวิทยุสื่อสารของปกครองอำเภอ วิทยุตำบล วิทยุเทศบาลตำบล สถานีวิทยุอนามัยตำบล และ โทรศัพท์ และเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
 
ประปาในตำบล
 
ประชาชนส่วนใหญ่ ใช้บริการประปา ดังนี้

การประปาเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง เป็นระบบประปาขนาดกลาง ตามแบบกรมอนามัย มีที่ตั้ง 4 แห่ง ได้แก่ หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งโฮ้งเหนือ, หมู่ที่ 4 บ้านกอเปา (หมู่บ้านคุรุนิเวศน์), หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งโฮ้ง, หมู่ที่ 6
 
(สนามกีฬา) ให้บริการครอบคลุมหมู่ที่ 2,4,5,6,7 บริหารงานโดยเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง

การประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งโฮ้งใต้(ตั้งอยู่ในวัดทุ่งโฮ้งใต้) ให้บริการควบคุมพื้นที่ หมู่ที่ 1 บริหารงานโดยคณะกรรมการบริหารงานประปาหมู่บ้าน

การประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านร่องถ่าน ให้บริการควบคุมพื้นที่ หมู่ที่ 3 บริหารงาน
โดยคณะกรรมการบริหารงานประปาหมู่บ้าน

การประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านกอเปา ให้บริการควบคุมพื้นที่ หมู่ที่ 4 บริหารงาน
โดยคณะกรรมการบริหารงานประปาหมู่บ้าน

การประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านทุ่งโฮ้ง ให้บริการควบคุมพื้นที่ หมู่ที่ 7 บริหารงาน
โดยคณะกรรมการบริหารงานประปาหมู่บ้าน

การประปาภูมิภาค ให้บริการพื้นที่บางส่วนของหมู่ที่ 2, 5, 6, 7
 
ประปาในตำบล
 
การอุตสาหกรรม

มีการค้าขายผลิตภัณฑ์ จากผ้าหม้อห้อม
และมีอุตสาหกรรมในครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 75
ของจำนวนครัวเรือนทั้งหมด

โรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง
    จำนวน 3 แห่ง

โรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก จำนวน 18 แห่ง
การพาณิชยกรรม/การบริการ

มีตลาดเอกชน จำนวน 1 แห่ง

ธนาคารออมสินสาขาทุ่งโฮ้ง จำนวน 1 แห่ง

สถานบริการโรงแรม จำนวน 2 แห่ง

ปั๊มน้ำมัน จำนวน 4 แห่ง

ที่ทำการตำรวจชุมชน จำนวน 1 แห่ง

ธนาคารไทยพาณิชย์แพร่ สาขาย่อยทุ่งโฮ้ง
    จำนวน 1 แห่ง

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
    จำนวน 1 แห่ง

สถานธนานุบาลเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง
    จำนวน 1 แห่ง
 
 
คู่มือประชาชน
แบบฟอร์ม ระเบียบ
หนังสือราชการต่างๆ
 
คู่มือการชำระภาษี
ภาษีป้าย
ภาษีบำรุงท้องที่
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
 
ประมวลผลสำรวจ
 
KNOWLEDGE
การจัดการองค์ความรู้
ภายในองค์กร
 
 

 
เทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง
ยินดีให้บริการประชาชน
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 089-544-1557
สนามกีฬาเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง
สาธารณูปโภค ในชุมชน
บริการเก็บขยะมูลฝอย
บริการน้ำประปา
เทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง อ.เมือง จ.แพร่ 54000 โทรศัพท์ : 054-522-458
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
เทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง
จำนวนผู้เข้าชม 2,942,672 เริ่มนับ 1 ต.ค. 2558 จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล |
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10