หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบล
ทุ่งโฮ้ง
 
 
 
 
 
 
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
ทต.ทุ่งโฮ้ง
0994000462981
   
ติดต่อ
ทต.
054-522-458
 
บุคลากร
 
นายบุญเรือง มงคล
ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง
 
สำนักปลัด
 
นางพรพิมล โยธกุลสิริ
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล


นางสาวเพ็ญศิริ ศรีทิพงศ์
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฏิบัตรการ


นายชยุต แนววงศ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


จ่าเอกเอกพงษ์ ถุงเงิน
จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย
ชำนาญงาน


นางกัลยรัตน์ วงศ์แพทย์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


จ่าเอกชัยวัฒน์ ปิ่นแก้ว
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


นางสาวณัฏฐ์รดา กฤษดาฐิติเศรษฐ์
นิติกรชำนาญการ