หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล ทุ่งโฮ้ง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบล
ทุ่งโฮ้ง
 
 
 
 
 
 
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
ทต.ทุ่งโฮ้ง
0994000462981
   
ติดต่อ
ทต.
054-522-458
 
สภาพสังคม
 
สภาพสังคม
 
สภาพสังคมเป็นชนบท มีชีวิตความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย สถาบันครอบครัวอยู่รวมกันเป็นครอบครัวใหญ่
และให้ความสำคัญกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย
ประชาชนส่วนใหญ่ยึดมั่นในขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมของภาคเหนือ
 
สถาบันและองค์กรทางศาสนา
 
ประชาชนส่วนใหญ่ในเขตเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง นับถือศาสนาพุทธ โดยมีศาสนสถานที่สำคัญ ดังนี้
วัด จำนวน 2 แห่ง ได้แก่

วัดทุ่งโห้งใต้ ตั้งอยู่ หมู่ที่ 5

วัดทุ่งโห้งเหนือ ตั้งอยู่ หมู่ที่ 5
สำนักสงฆ์ จำนวน 1 แห่ง ได้แก่

สำนักสงฆ์ดอยปัง ตั้งอยู่ หมู่ที่ 4
 
การศึกษาในตำบล
 
สถานศึกษา ในเขตเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง มีดังนี้

โรงเรียนบ้านทุ่งโฮ้งเหนือ (อภิวังวิทยาลัย) ตั้งอยู่ หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งโฮ้ง เป็นโรงเรียนระดับ มัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาระดับประถมศึกษาแพร่ เขต 1

โรงเรียนอนุบาลภรณ์กมล ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 5 เป็นโรงเรียนในระดับอนุบาลของเอกชน

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 5 เป็นโรงเรียนอนุบาลของเทศบาล

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1 แห่ง ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 5 ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง

ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตำบลทุ่งโฮ้ง (กศน.ตำบลทุ่งโฮ้ง) 1 แห่ง ตั้งอยู่ที่เทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง
 
การสาธารณสุข
 
จำนวนสถานบริการสาธารณสุขในเขต
เทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง ประกอบด้วย

คลินิก จำนวน 2 แห่ง

ร้านขายยา จำนวน 4 ร้าน

โรงพยาบาลศูนย์สุขภาพชุมชนตำบล
    จำนวน 1 แห่ง
มาตรฐานคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตเทศบาลอยู่ในเกณฑ์ดี คือ

ได้รับการบริการด้านสาธารณสุขขั้นมูลฐานพอสมควร

มีส้วมใช้ทุกครัวเรือน

มีน้ำสะอาดสำหรับการอุปโภคอย่างเพียงพอ

มีการจัดการด้านขยะมูลฝอยอย่างเป็นระบบ
 
ความปลอดภัยในตำบล
 
เทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง ให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนโดย

มีการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ในจุดที่ประชาชนสัญจร
ไป - มา เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ

จัดทำโครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนน
ในเขตเทศบาลให้มีสภาพที่ดี

หน่วยบริการประชาชน จำนวน 1 แห่ง

ศูนย์ อปพร. จำนวน 1 แห่ง

สมาชิก อปพร. เทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง จำนวน 83 แห่ง
 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี
และวัฒนธรรม
 
ประชากรส่วนใหญ่ในเขตเทศบาลจะยึดถือ ตามประเพณีดั้งเดิมเกี่ยวกับวิถีชีวิตของคนไทย เช่น ประเพณีการแต่งงาน ประเพณีการบวชนาค (ชาวแพร่นิยมเรียก "ปอย") ประเพณีการจัดงานศพ ฯลฯ และแตกต่างจากประเพณีชาวไทยในภาคอื่นๆ อย่างเห็นได้ชัด เช่น ประเพณีบูชาท้าวทั้งสี่ ประเพณีเอาขวัญ (เรียกขวัญหรือบายศรีสู่ขวัญ) ประเพณีส่งเคราะห์ ประเพณีส่งแถน ประเพณีสืบชะตา
ส่วนประเพณีที่เกี่ยวกับศาสนา เช่น ประเพณีแห่ครัวตานเข้าวัด ประเพณีตานก๋วยสลาก ประเพณีเทศน์มหาชาติ ซึ่งพิธีกรรมก็ไม่แตกต่างจากจังหวัดอื่นๆ ในภาคเหนือมากนัก ส่วนงานประเพณีที่เกี่ยวกับเทศกาล เช่น งานเทศกาลสงกรานต์รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ งานประเพณีแห่เทียนพรรษา งานประเพณีลอยกระทง นอกจากนี้ ยังมีงานประเพณี "กำฟ้า" ซึ่งเป็นประเพณีสำคัญของชาวไทยพวนบ้านทุ่งโฮ้ง เทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง ดำเนินการจัดงานประเพณี "กำฟ้า" ในวัน ขึ้น 3 ค่ำ เดือน 3 (เดือน 5 เหนือ) ประมาณเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ของทุกปี

ศิลปะ ศิลปะรูปแบบของชาวล้านนาภาคเหนือทั่วไป เช่น ด้านดนตรี ดนตรีพื้นบ้านจะประกอบด้วย สะล้อ ซอ ซึง ส่วนศิลปะการฟ้อนรำ มีการฟ้อนเล็บ ฟ้อนเทียน ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีศิลปหัตถกรรม เช่น การตัดเย็บเสื้อผ้าหม้อห้อม เครื่องปั้นดินเผา เป็นต้น

วัฒนธรรม ในด้านวัฒนธรรมการกินอยู่ ประชาชนส่วนใหญ่จะบริโภคข้าวเหนียวเป็นอาหารหลักรับประทานอาหารเมืองพื้นเมือง วัฒนธรรมการแต่งกาย ผ้าพื้นเมืองที่มีชื่อของชาวแพร่ คือ ผ้าหม้อห้อม และวัฒนธรรมการซอ การจ๊อย การเล่าค่าว

ภาษา ชาวทุ่งโฮ้ง ส่วนใหญ่มีเชื้อสายไทยพวน มีภาษาพูดที่มีเอกลักษณ์ของชาวไทยพวน บ้านทุ่งโฮ้ง เช่น แจ่ว (น้ำพริก) มะเด่น (มะเขือเทศ) ไปเกอ (ไปที่ไหน) บ่วง (ช้อน) เอ็ดหัง (ทำอะไร) เป็นต้น
 
 

 
เทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง
ยินดีให้บริการประชาชน
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 054-522-458
สนามกีฬาเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง
สาธารณูปโภค ในชุมชน
บริการเก็บขยะมูลฝอย
บริการน้ำประปา
เทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 54000 โทรศัพท์ : 054-522-458
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
เทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง
จำนวนผู้เข้าชม 8,712,943 เริ่มนับ 1 ต.ค. 2558 จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10