หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบล
ทุ่งโฮ้ง
 
 
 
 
 
 
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
ทต.ทุ่งโฮ้ง
0994000462981
   
ติดต่อ
ทต.
054-522-458
 
ศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียน
   
 
เรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจำเดือน เมษายน - มิถุนายน 2562 (ไตรมาสที่ 3) [ 11 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 4  
 
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง [ 19 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 15  
 
เรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจำเดือน มกราคม – มีนาคม 2562 (ไตรมาสที่ 2) [ 13 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 20  
 
เรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2561 (ไตรมาสที่ 1) [ 13 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 20  
 
เรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจำเดือน กรกฎาคม - กันยายน 2561 (ไตรมาสที่ 4) [ 6 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 39  
 
เรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจำเดือน เมษายน – มิถุนายน 2561 (ไตรมาสที่ 3) [ 3 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 42  
 
เรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจำเดือน มกราคม – มีนาคม 2561 (ไตรมาสที่ 2) [ 3 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 37  
 
เรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2560 (ไตรมาสที่ 1) [ 3 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 44  
 
ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ [ 8 มิ.ย. 2561 ]  อ่าน : 43  
 
เรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจำเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2560 (ไตรมาสที่ 4) [ 24 พ.ค. 2561 ]  อ่าน : 41  
 
เรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจำเดือนเมษายน - มิถุนายน 2560 (ไตรมาสที่ 3) [ 24 พ.ค. 2561 ]  อ่าน : 39  
 
เรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจำเดือนมกราคม - มีนาคม 2560 (ไตรมาสที่ 2) [ 24 พ.ค. 2561 ]  อ่าน : 32  
 
เรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2559 (ไตรมาสที่ 1) [ 24 พ.ค. 2561 ]  อ่าน : 29