หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบล
ทุ่งโฮ้ง
 
 
 
 
 
 
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
ทต.ทุ่งโฮ้ง
0994000462981
   
ติดต่อ
ทต.
054-522-458
 
วารสาร
   
 
วารสาร ปีที่ 4 ฉบัยที่ 8 ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 [ 30 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 8  
 
วารสาร ปีที่ 4 ฉบัยที่ 7 ประจำเดือน มิถุนายน 2562 [ 11 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 14  
 
วารสารปีที่ 4 ฉบัยที่ 6 ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 [ 11 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 24  
 
วารสาร ปีที่ 4 ฉบัยที่ 5 เมษายน 2562 [ 11 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 19  
 
วารสาร ปีที่ 4 ฉบัยที่ 4มกราคม 2562 - มีนาคม 2562 [ 11 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 19  
 
  (1)  
   
 
 
คู่มือประชาชน
แบบฟอร์ม ระเบียบ
หนังสือราชการต่างๆ
 
คู่มือการชำระภาษี
ภาษีป้าย
ภาษีบำรุงท้องที่
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
 
ประมวลผลสำรวจ
 
KNOWLEDGE
การจัดการองค์ความรู้
ภายในองค์กร