หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบล
ทุ่งโฮ้ง
 
 
 
 
 
 
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
ทต.ทุ่งโฮ้ง
0994000462981
   
ติดต่อ
ทต.
054-522-458
 
รายงานการประชุมสภา
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 วันที่ 15 มกราคม 2563 [ 23 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 17  
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 [ 9 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 12  
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 วันที่ 27 กันยายน 2562 [ 10 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 14  
 
รายงานการปขะชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 วันที่ 19 กันยายน 2562 [ 10 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 19  
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 วันที่ 29 สิงหาคม 2562 [ 10 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 8  
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 วันที่ 19 สิงหาคม 2562 [ 10 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 9  
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 13 มิถุนายน 2562 [ 26 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 15  
 
การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 [ 24 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 46  
 
การประชุุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2562 วันที่ 10 มกราคม 2562 [ 1 ก.พ. 2562 ]  อ่าน : 32  
 
การประชุุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2561 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 [ 19 ธ.ค. 2561 ]  อ่าน : 111  
 
การประชุมสภาเทศบาลตำบบลทุ่งโฮ้ง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้่งที่ 2 ประจำปี 2561 วันที่ 20 กันยายน 2561 [ 19 ธ.ค. 2561 ]  อ่าน : 38  
 
การประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2561 วันที่ 10 กันยายน 2561 [ 19 ธ.ค. 2561 ]  อ่าน : 36 &nbs