หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบล
ทุ่งโฮ้ง
 
 
 
 
 
 
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
ทต.ทุ่งโฮ้ง
0994000462981
   
ติดต่อ
ทต.
054-522-458
 
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต
   
 
ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 6 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 6  
 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 6 เดือน) [ 27 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 22  
 
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 21 มี.ค. 2562 ]  อ่าน : 29  
 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 12 เดือน) [ 7 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 41  
 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 6 เดือน) [ 7 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 26  
 
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต นโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง [ 6 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 23  
 
รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบ 12 เดือน [ 18 มิ.ย. 2561 ]  อ่าน : 32  
 
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2561 [ 25 ธ.ค. 2560 ]  อ่าน : 32  
 
รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบ 6 เดือน [ 14 ก.ย. 2560 ]  อ่าน : 30  
 
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2560 [ 14 ก.ย. 2560 ]  อ่าน : 25  
 
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) [ 14 ก.ย. 2560 ]  อ่าน : 24  
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) [ 14 ก.ย. 2560 ]  อ่าน : 27