หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบล
ทุ่งโฮ้ง
 
 
 
 
 
 
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
ทต.ทุ่งโฮ้ง
0994000462981
   
ติดต่อ
ทต.
054-522-458
 
โครงสร้างองค์กร
 
โครงสร้างเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง
 
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งโฮ้ง
 
รองนายก ทต.
 
รองนายก ทต.
 
ที่ปรึกษานายก
 
เลขานุการนายก
ประธานสภาเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง
 
รองประธานสภา ทต.
 
เลขานุการสภา ทต.
 
สมาชิกสภา ทต.
 
โครงสร้างส่วนราชการ
 
ปลัด ทต.
 
 
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
สำนักปลัด
 
กองคลัง
 
กองช่าง
 
- ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
- ฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการและสังคม
- งานธุรการ
- งานการเจ้าหน้าที่
- งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
- งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
- งานส่งเสริมการท่องเที่ยว /งานประชาสัมพันธ์
- งานทะเบียนราษฎร
- งานนิติการ
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- ฯลฯ
   
   
 
 
 
ฝ่ายบริหารงานคลัง
- งานพัสดุและทรัพย์สิน
- งานการเงินและบัญชี
- งานระเบียบการคลัง
- งานสถิติการคลัง
ฝ่ายแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน
- งานพัฒนารายได้
- งานผลประโยชน์ และกิจการพาณิชย์
- งานบริการข้อมูลภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน
   
   
   
   
   
   
 
ฝ่ายการโยธา
- งานสาธารณูปโภค
- งานจัดสถานที่ และการไฟฟ้าสาธารณะ
- งานสวนสาธารณะ
ฝ่ายช่างสุขาภิบาล
- งานกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
- งานควบคุม ตรวจสอบ และบำบัดน้ำเสีย
- งานกิจการประปา
ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
- งานวิศวกรรม
- งานผังเมือง
- งานแผนงานและโครงการ
งานธุรการ
   
   
   
 
กองสาธารณสุขฯ
 
กองการศึกษา
 
สถานธนานุบาล ทต.
 
ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
- งานศูนย์บริการสาธารณสุข
- งานสุขาภิบาล และอนามัยสิ่งแวดล้อม
- งานวางแผนสาธารณสุข
- งานรักษาความสะอาด
ฝ่ายบริการสาธารณสุข
- งานเผยแพร่และฝึกอบรม
- งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
- งานสัตวแพทย์
ฝ่ายธุรการ
- งานธุรการ
- งานการเงินและบัญชี
   
   
 
- งานธุรการ
- งานศูนย์เยาวชน
- งานพัฒนาการศึกษา
- ฯลฯ
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
- เก็บรักษาเงินทุนหมุนเวียน ในการรับจำนำ
- จัดหาและอนุมัติกู้เงิน ยืมเงินจากแหล่งเงินทุนต่างๆ
- เบิกจ่ายเงินเดือน และค่าใช้จ่ายต่างๆ ของสถานธนานุบาล
- จัดทำสัญญาจ้าง และสัญญาค้ำประกัน
- สอบคัดเลือกพนักงาน สถานธนานุบาล
- พิจารณาอนุมัติการลา และหยุดพักผ่อนประจำปี
- พิจารณาความดีความชอบ และพิจารณาโทษแก่พนักงาน
- ควบคุมและตรวจสอบ การปฏิบัติงานของพนักงาน
 
 
 
 
คู่มือประชาชน
แบบฟอร์ม ระเบียบ
หนังสือราชการต่างๆ
 
คู่มือการชำระภาษี
ภาษีป้าย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
 
ประมวลผลสำรวจ
 
KNOWLEDGE
การจัดการองค์ความรู้
ภายในองค์กร
 
 

 
เทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง
ยินดีให้บริการประชาชน
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 054-522-458
สนามกีฬาเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง
สาธารณูปโภค ในชุมชน
บริการเก็บขยะมูลฝอย
บริการน้ำประปา
เทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 54000 โทรศัพท์ : 054-522-458
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
เทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง
จำนวนผู้เข้าชม 5,246,019 เริ่มนับ 1 ต.ค. 2558 จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล |
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10