หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบล
ทุ่งโฮ้ง
 
 
 
 
 
 
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
ทต.ทุ่งโฮ้ง
0994000462981
   
ติดต่อ
ทต.
054-522-458
 
ข่าวสาร
 
  หมวดข่าว :ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๓  12 ก.พ. 2563 13
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง   28 ม.ค. 2563 10
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง   28 ม.ค. 2563 15
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้ังประจำเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง   28 ม.ค. 2563 5
ข่าวประชาสัมพันธ์   การสรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  23 ม.ค. 2563 107
ข่าวประชาสัมพันธ์   รับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ...  25 ธ.ค. 2562 171
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชุมการจัดงานประเพณีกำฟ้า2563  20 พ.ย. 2562 64
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง เรื่อง ค่าธรรมเนียมการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข พ.ศ. 2562  15 พ.ย. 2562 41
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ. 2562  15 พ.ย. 2562 28