หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบล
ทุ่งโฮ้ง
 
 
 
 
 
 
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
ทต.ทุ่งโฮ้ง
0994000462981
   
ติดต่อ
ทต.
054-522-458
 
ข่าวสาร
 

 
<<
>>
X
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง
ร่างเทศบัญญัติ
แบบสอบถาม
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
รับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ...  
 

                   ด้วยเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง ได้ดำเนินการยกร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ... ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน
                   ในการนี้ เพื่อให้การพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ... สอดคล้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 จึงจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โดยมีรายละเอียดดังนี้
                   1. ข้อมูลร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ... และแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ...
                   2. ระยะเวลาในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 15 วัน คือ ตั้งแต่วันพุธ ที่ 25 ธันวาคม 2562 ถึงวันพุธ ที่ 8 มกราคม 2563
                   3. วิธีการแสดงความคิดเห็น 2 วิธี (เลือกวิธีใดวิธีหนี่ง)
                      3.1 แสดงความคิดเห็นผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เว็บไซต์เทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง www.thunghong.go.th หรือ Facebook เทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง
              3.2 ดาวน์โหลดไฟล์แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ... และส่งมายังช่องทางดังต่อไปนี้ (เลือกวิธีใดวิธีหนี่ง)
                          (1) นำส่งด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ “งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง 1 หมู่ที่ 7 ถนนยันตรกิจโกศล ตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000”
                          (2) ทางโทรสารหมายเลข 0-5462-449
                   4. สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และประกาศให้ประชาชนทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่เสร็จสิ้นการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
                   5. นำความคิดเห็นของประชาชนมาปรับปรุง/แก้ไขร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ... เพื่อเสนอต่อสภาเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง

 

ข่าว ณ. วันที่ 25 ธ.ค. 2562 เวลา 13.14 น. โดย คุณ ณัฎฐ์รดา กฤษดาฐิติเศรษฐ์

ผู้เข้าชม 173 ท่าน

 
 
 
 
คู่มือประชาชน
แบบฟอร์ม ระเบียบ
หนังสือราชการต่างๆ
 
คู่มือการชำระภาษี
ภาษีป้าย
ภาษีบำรุงท้องที่
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
 
ประมวลผลสำรวจ
 
KNOWLEDGE
การจัดการองค์ความรู้
ภายในองค์กร
 
 

 
เทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง
ยินดีให้บริการประชาชน
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 089-544-1557
สนามกีฬาเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง
สาธารณูปโภค ในชุมชน
บริการเก็บขยะมูลฝอย
บริการน้ำประปา
เทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง อ.เมือง จ.แพร่ 54000 โทรศัพท์ : 054-522-458
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
เทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง
จำนวนผู้เข้าชม 2,944,432 เริ่มนับ 1 ต.ค. 2558 จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล |
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10