หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล ทุ่งโฮ้ง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบล
ทุ่งโฮ้ง
 
 
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
ทต.ทุ่งโฮ้ง
0994000462981
   
ติดต่อ
ทต.
054-522-458
 
สภาพทั่วไป
 
ประวัติตำบล
 
ประชากรในท้องถิ่นส่วนใหญ่เป็นชาวไทยพวน
ที่อพยพมาจากเมืองพวนแขวงเมืองเชียงขวาง
อยู่ทางทิศตะวันออกของกรุงเวียงจันทร์ แต่เดิมบ้านทุ่งโฮ้ง เรียกว่า "บ้านทั่งโฮ้ง" คำว่า "ทั่ง" หมายถึงทั่งที่รองรับการตีเหล็ก คำว่า "โฮ้ง" เป็นภาษาไทยพวน
 
หมายถึง สถานที่ ที่เป็นแอ่งลึกลงไปเป็นรูปก้นกระทะ "ทั่ง" เมื่อถูกตีเป็นประจำ จึงทำให้เป็นแอ่งลึกลงไป คนพวนว่า "มันโฮ้งลงไป" ในสมัยนี้คนพวนบ้านทุ่งโฮ้งจะมีเตาตีเหล็กกันแทบทุกบ้านเขาจึงเรียกว่า "บ้านทั่งโฮ้ง" ส่วนคำว่า "บ้านทุ่งโฮ้ง" คงเป็นคำที่เพี้ยนหรือมาเปลี่ยนภายหลัง
 
ประวัติหน่วยงาน
 
เทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลง ฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ.2542
เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 (สุขาภิบาลทุ่งโฮ้ง จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดตั้งสุขาภิบาล
ทุ่งโฮ้ง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2510 ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 84 ตอนที่ 125
 
ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2510) ต่อมาได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การยุบรวมองค์การบริหารส่วนตำบลกับเทศบาลตำบล ลงวันที่ 6 กันยายน 2547 โดยยุบองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโฮ้งรวมกับเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาทั่วไป เล่ม 121 ตอนพิเศษ 102 ลงวันที่ 15 กันยายน 2547
 
ที่ตั้งและอาณาเขต
 
สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง ตั้งอยู่เลขที่ 1 หมู่ที่ 7 ถ.ยันตรกิจโกศล ต.ทุ่งโฮ้ง อ.เมือง จ.แพร่ 54000 มีพื้นที่ทั้งหมด 13.5 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุม พื้นที่ทั้งหมด 7 หมู่บ้าน โดยเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง ตั้งอยู่ห่างจากตัว
จังหวัดแพร่ ประมาณ 3 กิโลเมตร
 
 
อาณาเขตติดต่อ
 
  เทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.แม่หล่าย อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.ทุ่งกวาว อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.ร่องฟอง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.แม่ยม อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
 
 
แผนที่
 
ต.แม่หล่าย อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
ต.แม่ยม อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
ตำบลทุ่งโฮ้ง
ต.ร่องฟอง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
ต.ทุ่งกวาว อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
 
จำนวนประชากรในตำบล
     
จำนวนประชากรทั้งหมด 6,147 คน แยกเป็น

ชาย 2,877 คน คิดเป็นร้อยละ 46.80

หญิง 3,270 คน คิดเป็นร้อยละ 53.20
ความหนาแน่นเฉลี่ย 455.33 คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
แผนที่
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
1 บ้านทุ่งโฮ้งใต้ 507 60 1,108 433
2 บ้านทุ่งโฮ้งเหนือ 5488 605 1,153 543
3 บ้านร่องถ่าน 248 257 505 191
4 บ้านกอเปา 426 456 882 549
5 บ้านทุ่งโฮ้ง 445 530 975 482
6 บ้านทุ่งโฮ้ง 376 472 848 404
7 บ้านทุ่งโฮ้งเหนือ 327 349 676 337
รวม 2,877 3,270 6,147 2,939
 
ข้อมูลเดือนกันยายน 2558
 
อาชีพในตำบล
 
ประชาชนส่วนใหญ่ในเขตเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง ประกอบอาชีพทางด้านเกษตร คือ มีรายได้ จากการทำนา
ทำไร่ เลี้ยงสัตว์ ค้าขาย ผลผลิตทางการเกษตร การพานิชยกรรม /การบริหารและการท่องเที่ยว นอกจากนั้น มีรายได้จากอาชีพการตัดเย็บผ้าหม้อห้อม การทำอุตสาหกรรมในครัวเรือน และบางส่วนมีรายได้จากการ ประกอบอาชีพรับจ้าง
ในตัวจังหวัดและต่างจังหวัด
 
สภาพภูมิประเทศ
 
เทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง มีสภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ มีเส้นทางสายหลักเข้าสู่ชุมชน 2 เส้นทาง ได้แก่ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 101 (สายแพร่-ร้องกวาง) และถนนยันตรกิจโกศล ในเขตเทศบาลมีแหล่งน้ำธรรมชาติหลายแห่ง ได้แก่ ห้วยรากไม้ ห้วยหัวช้าง ห้วยร่องฟอง ห้วยร่องม่วง เป็นต้น
 
สภาพภูมิอากาศ
 
สภาพภูมิอากาศของเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง มีลักษณะภูมิอากาศเป็นแบบมรสุม มี 3 ฤดู คือ

ฤดูร้อน เป็นระยะที่ร้อนและแห้งแล้ง ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุม ที่พัดมาจากบริเวณความกด อากาศสูงในทะเลจีนใต้ อุณหภูมิสูง มีฝนเล็กน้อย เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคมถึง กลางเดือนมิถุนายน

ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน - เดือนตุลาคม

ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน - เดือนกุมภาพันธ์
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 054-522-458
สนามกีฬาเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง
สาธารณูปโภค ในชุมชน
บริการเก็บขยะมูลฝอย
บริการน้ำประปา
เทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 54000 โทรศัพท์ : 054-522-458
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
เทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง
จำนวนผู้เข้าชม 8,023,877 เริ่มนับ 1 ต.ค. 2558 จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10